همگرایی اقتصادی و امنیت منطقه خاورمیانه
38 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1386 - شماره 115 »(12 صفحه - از 101 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خاورمیانه به عنوان منطقه ای مهم و استراتژیک همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است. در این مقاله، رویکرد همگرایی اقتصادی و آثار آن در تأمین امنیت این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش نویسنده بر این بوده است که ارتباط بین این دو متغیّر را با طرح مباحثی در مورد همگرایی، همگرایی اقتصادی و انواع نظام های مطرح امنیتی و با ارائه پیشنهادهایی همچون ایجاد بازار مشترک اسلامی و رفع موانع موجود در جهت نیل به همگرایی همه جانبه مطرح نماید...