سیزده آبان و بازتابهای داخلی و بین المللی آن
32 بازدید
محل نشر: مرکز جهانی 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی